බිත්තර කන එක හොදද?

Solo Rider

Well-known member
 • Sep 4, 2020
  4,871
  1
  19,681
  113
  හද්ද පිටිසර
  අපි ඉස්සර ෆාම් එකක් කරා.

  බිත්තර කිකිලියොන්ට හොර්මොන් ගැහුවෙ නෑ බන්.

  ප්‍රීමා එකේ කෑම තමා දුන්නෙ. ඒකට මොනව දාල තිබ්බද දන්නෙ නෑ ඉතින්.

  අපෙ ගෙදර බල්ලො බිත්තර කාල ඇති උබලට වැඩිය. දවසට 20- 25 බිදිච්ච සෙට් වෙනවා. ඒවා ඔක්කොම බලුස්ට තමයි.