බිල් ගේට්ස් තේ බොන්න අරු ගාවට ගිහිල්ලා, අපිට තමා තාම ලංකාවට ගෙන්න ගන්න බැරි උනේ.

paddypower

Well-known member
  • Nov 2, 2023
    363
    553
    93
    අම්බානිගේ පුතාගේ වෙඩිමට ලොකෝකෝ සෙට් එකම ආවානේ india වට. එකයී ඔය. අපිට ඉතින් නිර්වාන් ගේ වෙඩිමට තමයී උන්ව ගෙන්නන්න වෙන්නේ