"බේබදුකම මේ රට පුරා ශාපයක් පතුරවා ඇත"-ආණ්ඩුකාර විලියම් ග්‍රෙගරි (1872-76)

Ravana21

Well-known member
 • Apr 29, 2021
  504
  755
  93
  bebadukama.jpg
   

  Solo Rider

  Well-known member
 • Sep 4, 2020
  6,604
  1
  27,695
  113
  හද්ද පිටිසර
  උතුම් ඉන්ගිරිස් ආන්ඩුව තිබ්බ නන් කැත නැතුව බොන්න තිබ්බ

  සින්හල පකයලා ඇවිල්ල ඒකත් නැති කරා, නොදකින් හෙනම ගහපිය සින්හල ආන්ඩුවට
   

  hodakolla

  Well-known member
 • Feb 14, 2017
  55,199
  52,252
  113
  Leasing World
  උතුම් ඉන්ගිරිස් ආන්ඩුව තිබ්බ නන් කැත නැතුව බොන්න තිබ්බ

  සින්හල පකයලා ඇවිල්ල ඒකත් නැති කරා, නොදකින් හෙනම ගහපිය සින්හල ආන්ඩුවට
  confused wth? GIF