බෝඩිමක්, ඇනෙක්ස් එකක් හෝ ගෙයක් ඕනේ

nineheart

Well-known member
 • Apr 25, 2013
  2,634
  438
  83
  In the body
  හංවැල්ල අවටින් තනි කෙනෙක්ට ඉන්න 10,000ට අඩුවෙන් බෝඩිමක්, ඇනෙක්ස් එකක් හෝ ගෙයක් ඕනේ. දන්න කෙනෙක් හොයාගන්න සප් එකක් දිපල්ලකො..
   
  • Like
  Reactions: kinkon and NRTG