මගෙ ආදර කතාව

Ryan08

Well-known member
  • Jan 24, 2021
    6,124
    17,345
    113
    ඉස්සල්ලා ඒ කෙල්ලට විබාගේ ගොඩදාගන්න දියන් ඊටපස්සේ අහන එකක් අහපන් හැබැයි උබේ හිතේ ඒකී ගැන අදහසක් තියෙන බව අගවලා තියපන්