මගෙ ලැප

IMUNA

Well-known member
 • Feb 16, 2012
  1,055
  1,115
  113
  මගෙ ලැපෙ display එක සම්පූර්ණයෙන් white වෙලා. ඩෙල් ඉන්ස්පිරිශන් 3565.
  මොකද කරන්න්න වෙන්නෙ
  Display ගන්න තියනවාද .
  කොහෙද ගනන් කොහොම වෙයිද? .නැත්නම් ශෙප් එකක් දාගන්න පරන එකක් ගන්න පුලුවන්ද . එහෙම තැනක් දන්නවා ද?
  ෆුල් නන්නත්තාර වෙලා ඉන්න්නෙ.
  උදවු කරපල්ලා.
   

  charitha2011

  Well-known member
 • Jan 25, 2011
  8,141
  1
  16,345
  113
  Sri Lanka
  මගෙ ලැපෙ display එක සම්පූර්ණයෙන් white වෙලා. ඩෙල් ඉන්ස්පිරිශන් 3565.
  මොකද කරන්න්න වෙන්නෙ
  Display ගන්න තියනවාද .
  කොහෙද ගනන් කොහොම වෙයිද? .නැත්නම් ශෙප් එකක් දාගන්න පරන එකක් ගන්න පුලුවන්ද . එහෙම තැනක් දන්නවා ද?
  ෆුල් නන්නත්තාර වෙලා ඉන්න්නෙ.
  උදවු කරපල්ලා.
  මගෙත් ඔහොම වෙලා , පස්සේ මම ඕෆ් කරලා ටික ඩහවසක් තිබ්බා..දැන් හරි ගිහින්