මගේ අලුතෙන්ම ලියපු English Song එක 🎵🎵

Candid-B

Well-known member
 • Apr 25, 2019
  10,891
  1
  13,510
  113
  චූවගෙ රෑෂ් එකේ
  as a professional song writer and music producer I can sense, this piece of art has great potential to be a worldwide hit if you lend it to a right person like me. what would you say nigga? 😎 drop me a line if you are fascinated.
   
  Last edited:
  • Wow
  Reactions: 2osama

  your_love

  Well-known member
 • Apr 7, 2012
  12,221
  1
  8,102
  113
  ඉරිතලා ගිය ලෝකයක
  ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් සහ බියෙන්
  අපි බලාපොරොත්තු තබා ගත යුතුයි
  සාමය ළඟ බව විශ්වාස කරන්න

  ගායනය:
  සාමය සහ සමගිය, අපි දැකීමට ආශා කරන ලෝකයක්
  ආදරය සහ කරුණාව සාමාන්‍ය ලෝකයක්
  අපි හැමෝටම නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් ලෝකයක්
  සාමය සහ සමගිය තුළ

  පදය 2:
  එය අප සෑම කෙනෙකුටම භාරයි
  වෙනස් මාර්ගයක් තෝරා ගැනීමට
  වෛරය සහ කෝපය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට
  සහ දවස ඉතිරි කළ හැකි සාමය වැළඳ ගන්න

  ගායනය:
  සාමය සහ සමගිය, අපි දැකීමට ආශා කරන ලෝකයක්
  ආදරය සහ කරුණාව සාමාන්‍ය ලෝකයක්
  අපි හැමෝටම නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් ලෝකයක්
  සාමයෙන් සහ සමගියෙන්

  පාලම:
  එය එක් කුඩා පියවරකින් ආරම්භ වේ
  එක කාරුණික ක්‍රියාවක්, ආදරයේ එක වචනයක්
  එය ලැව් ගින්නක් මෙන් පැතිරී වර්ධනය වේ
  එමෙන්ම ඉක්මනින්ම ලෝකය ඉහලට නැඟී යනු ඇත

  ගායනය:
  සාමය සහ සමගිය, අපි දැකීමට ආශා කරන ලෝකයක්
  ආදරය සහ කරුණාව සාමාන්‍ය ලෝකයක්
  අපි හැමෝටම නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් ලෝකයක්
  සාමයෙන් සහ සමගියෙන්
   
  • Love
  Reactions: ElaBaba