මචන්ල රෑට හරියට නින්ද යන්නෙ නෑනේ බන්

eksudda

Well-known member
 • May 25, 2017
  4,730
  1,192
  113
  මචන්ල රෑට හරියට නින්ද යන්නෙ නෑනේ බන්. ඒ කියන්නේ නින්ද යනව ඒ උනාට ඈන්ග නිදි ඔලුවෙන් එක එක ඒව ගෑන හිතෙනව වගේ වෙනව.ඒ කියන්නෙ එක එක සිද්ධි ගෑන එහෙම නිකන් මොලෙන් හිතනව වගේ. ඈන්ග නිදා ගත්තට මනස ඈහරිල වගේ බන්. උදෙට ඈහරියම හරි මහන්සි වගේ බන් එහෙම උනාම.කියන්ඩ තෙරෙන්නෙත් නෑ බන් ඒක.

  එක්සර්සයිස් එහෙමත් කරනව බන්.

  මට සුපිරියට නින්ද යන්නේ පාන්දරටයි උදෙටයි දවල්ට හවසට එහෙම. ඒ කියන්නෙ බන් මන් කෑමති රෑට වෑඩ කරන්ඩ තමා. උදෙට වෑඩට යන්ඩ ඕනෙවට ඈහරියට එපාම වෙන සීන් එකක්.

  මොකද අන් මේකට කරන්නෙ? එක්ස්පිරියන්ස් නෑද්ද උබලට?
  Machan.. matath ohomai BN. Vikara heenath penawa. Hoda nindak na. Udeta oluwath nikan bara wage...
   

  emoji diaries

  Well-known member
 • May 26, 2020
  2,704
  5,104
  113
  මචන්ල රෑට හරියට නින්ද යන්නෙ නෑනේ බන්. ඒ කියන්නේ නින්ද යනව ඒ උනාට ඈන්ග නිදි ඔලුවෙන් එක එක ඒව ගෑන හිතෙනව වගේ වෙනව.ඒ කියන්නෙ එක එක සිද්ධි ගෑන එහෙම නිකන් මොලෙන් හිතනව වගේ. ඈන්ග නිදා ගත්තට මනස ඈහරිල වගේ බන්. උදෙට ඈහරියම හරි මහන්සි වගේ බන් එහෙම උනාම.කියන්ඩ තෙරෙන්නෙත් නෑ බන් ඒක.

  එක්සර්සයිස් එහෙමත් කරනව බන්.

  මට සුපිරියට නින්ද යන්නේ පාන්දරටයි උදෙටයි දවල්ට හවසට එහෙම. ඒ කියන්නෙ බන් මන් කෑමති රෑට වෑඩ කරන්ඩ තමා. උදෙට වෑඩට යන්ඩ ඕනෙවට ඈහරියට එපාම වෙන සීන් එකක්.

  මොකද අන් මේකට කරන්නෙ? එක්ස්පිරියන්ස් නෑද්ද උබලට?
  ඉන්සොම්නියා. වහාම ඩොකක් හම්බෙයන්.