මතකයේ රැදුන ඉංග්‍රීසි සින්දු all time favorites

 • Mar 15, 2012
  1,312
  608
  113
  SL
  නෝටි බබා;21781621 said:
  අනිවා

  1-ටටටා ටටටටටටටා ටටටටටා ටා ටාටටා ටටටා :love::love::love: (my favourite)
  2-ටට්ටරක් ටක ටකක්කටටා ටටටටාටා ටටටටා
  3-ටඩටඩටඩ ටකරටකන් ටක්කටකරටා :rolleyes:
  4-ලා ලා ලා ලා ලලලලලාලා ලලලලලාලා ලා
  5-පපරපා පපරපා පපරපාප් පපරපාප් පපරපාප් පපරපාප් පපරපා :love:

  තව ගොඩාක් තියෙනව

  :rolleyes::rolleyes::yes::yes::yes:

   

  Honda.putha

  Well-known member
 • Dec 26, 2017
  2,648
  2,886
  113

  අනූ ගණන්වල සින්දුවක් තිබ්බා විශුවල් එකේ බයිසිකල් පැදගෙන දෙන්නෙක් යනකොට එකෙක් පැච් එකක් ගිහින් වැටෙනවා. දැන් මොකක්ද ඒක කියලා මතක නෑ. ඒක අසූ ගණන්වල සින්දුවක් වෙන්න ඇති.