මම කොවිඩ් දින්නේ මෙහෙමයි.

dinesh4u

Well-known member
 • Nov 16, 2006
  2,572
  307
  83
  kandana
  මටත් හැදිලා දැන් දවස් 13 ක් වගේ වෙනවා . මුලදි නම් ගොඩක් අමාරු උනා .. මට සෙම හැදිලා තියෙද්දි මේක හැදුනේ ..ඒකයි ගොaඩක් අමාරු උනේ .. අනික එන්නත් එකයි ගහල තියෙන්නෙ එකයි අනිත් හේතුව වැඩි වෙන්න