මහින්දගේ හැඩරුව අනුව හැදුණ බස් එක. 🤣🙏

ElaBaba

Well-known member
 • Jun 8, 2018
  4,813
  6,647
  113
  NWP
  323712287_1346993126121222_7763700838486328223_n.jpg
   

  R O B U S T A

  Well-known member
 • Dec 13, 2020
  1,658
  4,513
  113
  හෝන් එකට දෙන්න පුලුවන්

  අපෙ හාන්දුරුවනේ
  ඩාම් වෙනව ඩූම් වෙනව
  එයා දැන් හැදිලා
  කපුටු කාක් කාක් කාක් එකත් ok
   
  • Haha
  Reactions: hasithayad

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  18,839
  1
  27,962
  113
  මොනො ටෝන් හදතෑකි :lol:

  කපුටු කාක් කාක් කාක්
  _ _ _ ___ ___ ___

  අපෙ හාන්දුරුවනේ
  _ _ ___ _ _ _ ___

  ඩාම් වෙනව ඩූම් වෙනව
  ___ _ _ _ ___ _ _ _