මහින්ද නම් උතුම් සොයුර ඇසුරේ ගුණ දම් පිරූ අභිමන් දැරූ ගෝඨාභය නාමේ

Naruto7

Well-known member
 • Dec 13, 2011
  4,588
  1,821
  113
  ~අනන්තයෙ~
  විශ්වය පුරා
  විහිදී ගියා
  පොදු ජන
  ජය රාවේ
  අපි වෙනුවෙන්
  අපි අතරම නැගෙනා
  බලාපොරොත්තුව මේ

  ජන හද දිනූ
  මහින්ද නම්
  උතුම් සොයුර ඇසුරේ
  ගුණ දම් පිරූ
  අභිමන් දැරූ
  ගෝඨාභය නාමේ

  වැඩ කරන
  අපේ විරුවා
  මව් බිමට
  පෙමින් සැමදා
  රට රකින
  කෙනෙක් වේ නම්
  ඒ ඔබයි
  උතුම් මිනිසා

  විස්මිත ලෙසින්
  විස්කම් මවා
  හෙලයේ අභිමානේ
  පෙන්වා දෙමින්
  මුළු ලොව දිනා
  අප හා
  යන ගමනේ
  ලොව නන් දෙසින්
  ආවත් මෙසේ
  බාධක හැම වේලේ
  ඉන් නොනැවතී
  මව් බිම අපේ
  රැක දෙන
  විරුවානණේ

  විදු ණැන බලෙන්
  ලොව පරදනා
  මිනිස් පවුර සදනා
  රට දැය සදා
  මවිත කරන්නට
  දුර දැක්මෙන් සිතනා
  බිය සැක නැතී
  යුගයක් මවා
  නැවුම් හෙටක් ගෙනෙනා
  වෙනකෙකු නැතී
  ඔබ හැර අපේ
  අනාගතේ සදනා

  වැඩ කරන
  අපේ විරුවා
  මව් බිමට
  පෙමින් සැමදා
  රට රකින
  කෙනෙක් වේ නම්
  ඒ ඔබයි
  උතුම් මිනිසා!
   

  ewijesekara

  Well-known member
 • Mar 10, 2017
  1,875
  2,492
  113
  Back Bay-Beacon Hill, Boston
  147664564_1534805783576896_6640443086127701184_n.jpg