මාධ්‍යවේදීන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ ලිට්රෝ නිරුත්තර වෙයි

mayadmax

Well-known member
 • Apr 24, 2007
  2,675
  969
  113
  Quoted

  මීට ටික වේලාවකට පෙර මා නගරයට ගිය විට මා හට විදේශ ගෑස් සමාගමක දිගු කලක් සේවය කරන ලද හිතවත් මිත්‍රයකු හමුවු අතර ඔහු අප රටේ ඇති මෙම ගෑස් ගිනි ගැනීමට හේතුව මෙසේ පැහැදිලි කරන ලදී.
  පසු ගියදා ලාෆ් ගෑස් සමාගම වැසුනු පසු ඇතිවුනු ගෑස් හිඟයට ලිට්‍රෝ සමාගමට තනිව මුහුන දීම අපහසු විය.එනම් ගෑස් ටැංකි වල විශාල හිඟයක් ඇතිවිය. එනිසා විදේශ රටකින් ගෑස් ටැංකි ආනයනය කරන ලදී.නමුත් ඔවුන් හිස් ගෑස් ටැංකි දීමට අකැමැත්ත පලකිරීම නිසා ගෙවීමට සිදුවු අධික මිල නිසා එම ටැංකි pro20 bu80 වෙනුවට pro 50 bu 50 ලෙස පුරවා පහසු මිලකට ගෙනවිත් ඇත.මෙය දැනගත් පාරිභෝගික අධ්කාරයේ තාක්ශන නිලදාරීන් මෙම සිලින්ඩර වෙලඳ පොලට නිකුත් කිරීම නතර කරනු ලැබුවද යම් ප්‍රමානයක් ඒ වෙන විටත් නිකුත් කර තිබුනි. එතුමාට අනුව අපගේ ඝර්ම කලාපිය දේශගුනයට අනුව අප භාවිතා කරන රෙගුයුලේටරය මෙම 50/50 පීඩනයට ඔරොත්තු නොදේ.එනිසා එම රෙගියුලේටරයේ උඩ කොටස කැඩී වෙන්වී ගොස් ගෑස් එලියට යන අතර ගිනි පුලිඟුවක් හමුවූ විට පිපිරීමක් සිදුවේ.(ගෑස් ටැංකිය නොව).මේ අනුව ඔහුගේ අදහස නම් වහාම මෙම වෙලඳ පොලට නිකුත් කර ඇති අලුත් ටැංකි රජය හෝ මැදිහත්වී නැවත කැඳවිය යුතු බවයි. එසේම එම ටැංකි ලේසියෙන් හඳුනාගත හැක්කේ කට වටේටම යකඩ ප්ලේට් එකක් ඇති අලුත් ඒවා නිසා බවත් ගෑස් මිලදී ගන්නාවිට එවැනි ටැංකියක් හමුවුවහොත් කිසි විට මිලදී නොගන්නා ලෙසත් ඔහු මට අවවාද කරන ලදී.
   

  Brandy2020

  Well-known member
 • May 15, 2018
  7,654
  7,602
  113
  Quoted

  මීට ටික වේලාවකට පෙර මා නගරයට ගිය විට මා හට විදේශ ගෑස් සමාගමක දිගු කලක් සේවය කරන ලද හිතවත් මිත්‍රයකු හමුවු අතර ඔහු අප රටේ ඇති මෙම ගෑස් ගිනි ගැනීමට හේතුව මෙසේ පැහැදිලි කරන ලදී.
  පසු ගියදා ලාෆ් ගෑස් සමාගම වැසුනු පසු ඇතිවුනු ගෑස් හිඟයට ලිට්‍රෝ සමාගමට තනිව මුහුන දීම අපහසු විය.එනම් ගෑස් ටැංකි වල විශාල හිඟයක් ඇතිවිය. එනිසා විදේශ රටකින් ගෑස් ටැංකි ආනයනය කරන ලදී.නමුත් ඔවුන් හිස් ගෑස් ටැංකි දීමට අකැමැත්ත පලකිරීම නිසා ගෙවීමට සිදුවු අධික මිල නිසා එම ටැංකි pro20 bu80 වෙනුවට pro 50 bu 50 ලෙස පුරවා පහසු මිලකට ගෙනවිත් ඇත.මෙය දැනගත් පාරිභෝගික අධ්කාරයේ තාක්ශන නිලදාරීන් මෙම සිලින්ඩර වෙලඳ පොලට නිකුත් කිරීම නතර කරනු ලැබුවද යම් ප්‍රමානයක් ඒ වෙන විටත් නිකුත් කර තිබුනි. එතුමාට අනුව අපගේ ඝර්ම කලාපිය දේශගුනයට අනුව අප භාවිතා කරන රෙගුයුලේටරය මෙම 50/50 පීඩනයට ඔරොත්තු නොදේ.එනිසා එම රෙගියුලේටරයේ උඩ කොටස කැඩී වෙන්වී ගොස් ගෑස් එලියට යන අතර ගිනි පුලිඟුවක් හමුවූ විට පිපිරීමක් සිදුවේ.(ගෑස් ටැංකිය නොව).මේ අනුව ඔහුගේ අදහස නම් වහාම මෙම වෙලඳ පොලට නිකුත් කර ඇති අලුත් ටැංකි රජය හෝ මැදිහත්වී නැවත කැඳවිය යුතු බවයි. එසේම එම ටැංකි ලේසියෙන් හඳුනාගත හැක්කේ කට වටේටම යකඩ ප්ලේට් එකක් ඇති අලුත් ඒවා නිසා බවත් ගෑස් මිලදී ගන්නාවිට එවැනි ටැංකියක් හමුවුවහොත් කිසි විට මිලදී නොගන්නා ලෙසත් ඔහු මට අවවාද කරන ලදී.
  Propaganda story

  Gas cylinder with this much of Risk level, the ship owner must be crazy or from Rajapaksha family 😂
   

  dilshan87

  Well-known member
 • Apr 1, 2008
  9,081
  3,149
  113
  34
  Moratuwa
  Quoted
  එසේම එම ටැංකි ලේසියෙන් හඳුනාගත හැක්කේ කට වටේටම යකඩ ප්ලේට් එකක් ඇති අලුත් ඒවා නිසා බවත් ගෑස් මිලදී ගන්නාවිට එවැනි ටැංකියක් හමුවුවහොත් කිසි විට මිලදී නොගන්නා ලෙසත් ඔහු මට අවවාද කරන ලදී.
  E kiyanne oya kiyana ewage kata wenas da issara ewata wada? Any picture? Thanks.
   
  • Like
  Reactions: Stimulus mind

  shenat

  Well-known member
 • May 13, 2007
  30,001
  31,625
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  Quoted

  මීට ටික වේලාවකට පෙර මා නගරයට ගිය විට මා හට විදේශ ගෑස් සමාගමක දිගු කලක් සේවය කරන ලද හිතවත් මිත්‍රයකු හමුවු අතර ඔහු අප රටේ ඇති මෙම ගෑස් ගිනි ගැනීමට හේතුව මෙසේ පැහැදිලි කරන ලදී.
  පසු ගියදා ලාෆ් ගෑස් සමාගම වැසුනු පසු ඇතිවුනු ගෑස් හිඟයට ලිට්‍රෝ සමාගමට තනිව මුහුන දීම අපහසු විය.එනම් ගෑස් ටැංකි වල විශාල හිඟයක් ඇතිවිය. එනිසා විදේශ රටකින් ගෑස් ටැංකි ආනයනය කරන ලදී.නමුත් ඔවුන් හිස් ගෑස් ටැංකි දීමට අකැමැත්ත පලකිරීම නිසා ගෙවීමට සිදුවු අධික මිල නිසා එම ටැංකි pro20 bu80 වෙනුවට pro 50 bu 50 ලෙස පුරවා පහසු මිලකට ගෙනවිත් ඇත.මෙය දැනගත් පාරිභෝගික අධ්කාරයේ තාක්ශන නිලදාරීන් මෙම සිලින්ඩර වෙලඳ පොලට නිකුත් කිරීම නතර කරනු ලැබුවද යම් ප්‍රමානයක් ඒ වෙන විටත් නිකුත් කර තිබුනි. එතුමාට අනුව අපගේ ඝර්ම කලාපිය දේශගුනයට අනුව අප භාවිතා කරන රෙගුයුලේටරය මෙම 50/50 පීඩනයට ඔරොත්තු නොදේ.එනිසා එම රෙගියුලේටරයේ උඩ කොටස කැඩී වෙන්වී ගොස් ගෑස් එලියට යන අතර ගිනි පුලිඟුවක් හමුවූ විට පිපිරීමක් සිදුවේ.(ගෑස් ටැංකිය නොව).මේ අනුව ඔහුගේ අදහස නම් වහාම මෙම වෙලඳ පොලට නිකුත් කර ඇති අලුත් ටැංකි රජය හෝ මැදිහත්වී නැවත කැඳවිය යුතු බවයි. එසේම එම ටැංකි ලේසියෙන් හඳුනාගත හැක්කේ කට වටේටම යකඩ ප්ලේට් එකක් ඇති අලුත් ඒවා නිසා බවත් ගෑස් මිලදී ගන්නාවිට එවැනි ටැංකියක් හමුවුවහොත් කිසි විට මිලදී නොගන්නා ලෙසත් ඔහු මට අවවාද කරන ලදී.

  මේ කියන්නෙ p50-b50 ගෑස් පුරවපු සිලින්ඩර් කලින් දැනුවත් කිරීමක් නැතුව වෙළඳපොළට නිකුත් කරා කියලනෙ. ඒ වගේම ඒවයෙ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව දැන දනම තමයි දාල තියෙන්නෙත්.

  දැන් එහෙම ගෑස් වෙළඳපොළට දැම්මෙ නෑමයි කිය කිය පොළවෙ පස් කන්න හදන, රටට බොරු කියලා මිනිස්සු අනතුරේ දාපු මූසල නිලධාරීන්ට මොන වගේ පියවරක් ගනීවිද? මොනවගේ දඬුවමක් දේවිද?
   

  mayadmax

  Well-known member
 • Apr 24, 2007
  2,675
  969
  113
  මේ කියන්නෙ p50-b50 ගෑස් පුරවපු සිලින්ඩර් කලින් දැනුවත් කිරීමක් නැතුව වෙළඳපොළට නිකුත් කරා කියලනෙ. ඒ වගේම ඒවයෙ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව දැන දනම තමයි දාල තියෙන්නෙත්.

  දැන් එහෙම ගෑස් වෙළඳපොළට දැම්මෙ නෑමයි කිය කිය පොළවෙ පස් කන්න හදන, රටට බොරු කියලා මිනිස්සු අනතුරේ දාපු මූසල නිලධාරීන්ට මොන වගේ පියවරක් ගනීවිද? මොනවගේ දඬුවමක් දේවිද?
  un recall kara nam ko e gas tika?