මාර්ග බාධකයේ අහඹු පරීක්‍ෂාවෙන් 56%කට කොරෝනා…

gnilukshi

Well-known member
 • Oct 9, 2008
  476
  831
  93
  1619674382267.png
   

  tharinduncc

  Well-known member
 • May 8, 2009
  5,046
  1,416
  113
  planet earth
  ඒකනේ බොරුවට lockdown කරලා වැඩක් නෑ, 56% නේ ඉතුරු 44 දාගත්තම වැඩේ ගොඩ...බුජ්ජිමත් තීරණ කියන්න ඕවා 🥰🥰🥰
   

  Tyrion Lannister

  Well-known member
 • Aug 20, 2012
  1,757
  2,056
  113
  Winterfell
  56% කට කොරොනා නම් ඉතින් ලොක්ඩවුන් කරලා වැඩක් නෑ. මේ ප්‍රතිශතය එන්න ඇත්තෙ කොරොනා තදින් පැතිරුන ප්‍රදේශයක මම හිතන්නේ. :|
   

  gnilukshi

  Well-known member
 • Oct 9, 2008
  476
  831
  93
  56% කට කොරොනා නම් ඉතින් ලොක්ඩවුන් කරලා වැඩක් නෑ. මේ ප්‍රතිශතය එන්න ඇත්තෙ කොරොනා තදින් පැතිරුන ප්‍රදේශයක මම හිතන්නේ. :|
  මේ රට මැද වතුකරේ