මිනිස්සුන්ට හොදටම (හොද) කරන්න ගියාම

Candid-B

Well-known member
 • Apr 25, 2019
  7,630
  1
  6,490
  113
  චූවගෙ රෑෂ් එකේ
  මේ සේවකයා නෝනගෙ ගෙදර යනවා. රෝල ඩෝ එක ඉස්සෙද්දිම "එන්න සුමනපාල ගේ ඇතුලට" කියල නෝනා ගේ ඇතුලට කතා කරනවා. නෝනා ඒ වෙලාවෙ හිටියෙ නාලා ටවල් එක පිටින්. "බලන්න සුමනපාල, අපේ මහත්තයට මම ඉන්නවද නැද්ද කියල වගේ වගක් නෑනේ " කියල කියනකොටම "මහත්තයගෙ ඔළුවෙ තියෙන්නෙ බිස්නස් එක විතරයි නෝනා" කියල සුමනපාල ක්ෂණිකව උත්තර දෙනවා. මතු සම්භන්ධයි.. :sorry:
   

  Ozone4

  Well-known member
 • Aug 26, 2016
  1,538
  1,919
  113
  No Where
  මේ සේවකයා නෝනගෙ ගෙදර යනවා. රෝල ඩෝ එක ඉස්සෙද්දිම "එන්න සුමනපාල ගේ ඇතුලට" කියල නෝනා ගේ ඇතුලට කතා කරනවා. නෝනා ඒ වෙලාවෙ හිටියෙ නාලා ටවල් එක පිටින්. "බලන්න සුමනපාල, අපේ මහත්තයට මම ඉන්නවද නැද්ද කියල වගේ වගක් නෑනේ " කියල කියනකොටම "මහත්තයගෙ ඔළුවෙ තියෙන්නෙ බිස්නස් එක විතරයි නෝනා" කියල සුමනපාල ක්ෂණිකව උත්තර දෙනවා. මතු සම්භන්ධයි.. :sorry:
  Please continue.. :sorry:
   
  • Haha
  Reactions: Candid-B