මෙහෙම නෙලුම් දැකපු උන් ඉන්නවද

imhotep

Well-known member
 • Mar 29, 2017
  5,853
  4
  3,059
  113
  පට්ට පෝස්ට් එක... :yes: :yes: :yes:

  මේවා ලන්කාවේ නැද්ද?? :unsure::unsure:
  Only in the Amazon areas. Both in Brazil and Peru. It's native to these areas. Also I have seen it in a tropical plant nursery.

  In Vietnam & Cambodia you get much larger leaves than in SriLanka - but the flowers look the same. I am not so sure whether these are just another variety or pollutants in the water.
   
  • Love
  Reactions: chirantha19890821

  chirantha19890821

  Well-known member
 • Apr 21, 2009
  3,289
  783
  113
  Kottawa
  Only in the Amazon areas. Both in Brazil and Peru. It's native to these areas. Also I have seen it in a tropical plant nursery.

  In Vietnam & Cambodia you get much larger leaves than in SriLanka - but the flowers look the same. I am not so sure whether these are just another variety or pollutants in the water.
  Well... I have seen this size of Leaves in Sri Lanka. But not the shape. its really nice for a big pond, isn't it?? :unsure: :unsure:
   
  • Like
  Reactions: imhotep