මේක දැකල depression ඩබල් වුනා.. 😣

Heshan Daminda

Well-known member
 • Mar 13, 2009
  22,263
  1
  49,607
  113
  30
  Kalutara
  HythC7a.png  https://www.f acebook.com/metab00k/posts/pfbid038FyRS1ShCVn9S2RDGYvbKY4CqxxDzZYjmSGfQQ1BwP3kpkvAsBQsSsC9L7jveeYzl?__cft__[0]=AZVL1sgsmqU7__lCZebUG_4WgTsg5GmGBPkXZ1KmxFSZS5_nsgl6rOjRJxVFzhU7A9pwK6mfArbWh8tTsqzIavS8RDnPsZymOAdUQ0dzlyk1YcvnUMg5Hn3UJsk8v9VKfns8Y2SkPJwpJw58aWCCMqYVb-yKAQPvn7pnYeL_W4HLJA&__tn__=%2CO%2CP-R
   

  jhnnwp

  Well-known member
 • Jan 6, 2012
  25,230
  12,097
  113
  HythC7a.png  https://www.f acebook.com/metab00k/posts/pfbid038FyRS1ShCVn9S2RDGYvbKY4CqxxDzZYjmSGfQQ1BwP3kpkvAsBQsSsC9L7jveeYzl?__cft__[0]=AZVL1sgsmqU7__lCZebUG_4WgTsg5GmGBPkXZ1KmxFSZS5_nsgl6rOjRJxVFzhU7A9pwK6mfArbWh8tTsqzIavS8RDnPsZymOAdUQ0dzlyk1YcvnUMg5Hn3UJsk8v9VKfns8Y2SkPJwpJw58aWCCMqYVb-yKAQPvn7pnYeL_W4HLJA&__tn__=%2CO%2CP-R
  Owa nobala indapan
  Lol
   

  siri_ayya

  Well-known member
 • Feb 1, 2022
  4,440
  8,361
  113
  HythC7a.png  https://www.f acebook.com/metab00k/posts/pfbid038FyRS1ShCVn9S2RDGYvbKY4CqxxDzZYjmSGfQQ1BwP3kpkvAsBQsSsC9L7jveeYzl?__cft__[0]=AZVL1sgsmqU7__lCZebUG_4WgTsg5GmGBPkXZ1KmxFSZS5_nsgl6rOjRJxVFzhU7A9pwK6mfArbWh8tTsqzIavS8RDnPsZymOAdUQ0dzlyk1YcvnUMg5Hn3UJsk8v9VKfns8Y2SkPJwpJw58aWCCMqYVb-yKAQPvn7pnYeL_W4HLJA&__tn__=%2CO%2CP-R
  මහ පිස්සු උකන්නෙක් නෙ..
   

  HAneo

  Well-known member
 • Jan 30, 2007
  8,978
  17,236
  113
  Homagama
  HythC7a.png  https://www.f acebook.com/metab00k/posts/pfbid038FyRS1ShCVn9S2RDGYvbKY4CqxxDzZYjmSGfQQ1BwP3kpkvAsBQsSsC9L7jveeYzl?__cft__[0]=AZVL1sgsmqU7__lCZebUG_4WgTsg5GmGBPkXZ1KmxFSZS5_nsgl6rOjRJxVFzhU7A9pwK6mfArbWh8tTsqzIavS8RDnPsZymOAdUQ0dzlyk1YcvnUMg5Hn3UJsk8v9VKfns8Y2SkPJwpJw58aWCCMqYVb-yKAQPvn7pnYeL_W4HLJA&__tn__=%2CO%2CP-R
  ඕවා නම් නොබලා හිටහන් බන් දිප්රේෂන් කෙසේ වෙතත් හාට් කෙස් එකක් එයි තොපිට
   

  avjayarathne

  Well-known member
 • Sep 13, 2021
  5,402
  15,028
  113
  somewhere
  ඉතින් දැන් ඌ අපිට මොකක්ද කරන්න කියන්නේ
  ගණන් වැඩි වෙලාද කියන එක ඌට අදාළ නෑනේ, හදාගෙන ඉවරනේ

  මොනවද මේ කියන්නේ, පිස්සුද මූට:frown:
   

  Mr UNKNOWN

  Well-known member
 • Jun 19, 2016
  6,110
  6,866
  113

  ලක්ශ 17ක් වියදම් කරගෙන උක දෙන්න ඕනෙ නෑ ශෝ ඕෆ් කරන්න ඕනෙ නැත්තං. ලක්ෂ 3කින් විතර ටොයියා PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුලුවන් වෙයි උබේ වැඩටික කරගන්න නං. හැබැයි උබේ එක්පෙක්ටේශන් එක මේ වගේ පත බිල්ඩ් එකක් ගහලා ෆොටෝ එකක් බුකියෙ දාල ලයික් අරං හැමිනෙන එක නං PC බිල්ඩ් කරන්න ලක්ෂ ගනන් ණය අරං කෙලෝ ගනිං 😒
   

  Heshan Daminda

  Well-known member
 • Mar 13, 2009
  22,263
  1
  49,607
  113
  30
  Kalutara
  ලක්ශ 17ක් වියදම් කරගෙන උක දෙන්න ඕනෙ නෑ ශෝ ඕෆ් කරන්න ඕනෙ නැත්තං. ලක්ෂ 3කින් විතර ටොයියා PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුලුවන් වෙයි උබේ වැඩටික කරගන්න නං. හැබැයි උබේ එක්පෙක්ටේශන් එක මේ වගේ පත බිල්ඩ් එකක් ගහලා ෆොටෝ එකක් බුකියෙ දාල ලයික් අරං හැමිනෙන එක නං PC බිල්ඩ් කරන්න ලක්ෂ ගනන් ණය අරං කෙලෝ ගනිං 😒
  අපෝ මෙච්චර නම් ඕන නෑ. මම මහලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑනේ මැසිමකින්. ලක්ශ 2ක් තිබ්බත් ඇති මට නම් මැසිමක් හදාගන්න.
   
  • Haha
  Reactions: dilann