මොනවා උනත් අතුලයා ජෙනුයින් පොරක්.. ඇත්තම කියනවා..

charitha2011

Well-known member
 • Jan 25, 2011
  4,510
  6,818
  113
  Sri Lanka
  මරු ඉන්ටර්වීව් එක.. බලා පල්ලා.. හෙන ගහනවා වගේ ඇත්තම කියනවා.. :lol:

  අපිට බැරිද අතුල වගේ පවුල් ජීවීතයක් ගෙවන්න ගෑනූ එක්ක සහයෝගයෙන් :lol:
   

  Gamane

  Well-known member
 • Apr 1, 2009
  2,027
  156
  63

  මොනවා උනත් අතුලයා ජෙනුයින් පොරක්.. ඇත්තම කියනවා. True!​