රටවල්_7කට_හොරෙන්_දියත්_වූ_මල්ටි_බැරල්_මෙහෙ&#35

BINGU_PUTHA

Well-known member
 • Apr 26, 2013
  10,905
  3,089
  113
  canada
  යුද්ධය ඉවරකරන්න කොච්චර සැලසුමක් තියෙන්න ඕනද. දැන් UNP ආණ්ඩු ඉන්න මල් පොන්නයොන්ට යුද්ධ කරන්න පුළුවන්ද ?:sorry:

  :lol::lol::lol::shocked: