රට බංකොලොත් කළ වගඋත්තර කරුවන්ට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්...!

neo7x

Well-known member
 • Aug 11, 2009
  3,883
  1,634
  113
  amuthuwen denna deyak na. tika kalekin baba hambei
  උඹ කියන්න‍ේ ග‍ෝත්‍රික ක්‍රමද ? 9 ව‍ෙනිදායින් පස්ස‍ේවත් ම‍ොලය පෑදුන‍ේ නැත්නම් ස‍ොරිම තමයි .. උඹ හිතනවාද ග‍ෝත්‍රිකකම රට‍ේ බහුතරය අනුමත කරනවා කියලා ? එහ‍ෙම ද‍ේවල් වලින් සිද්ධ ව‍ෙන්න‍ේ සිවිල් යුද්ධයක් ඇතිව‍ෙන එක විතරයි .. එදාට හුර‍ේ දාපු එවුන්ට ක‍ෙළව‍ෙනක‍ොට පට්ට සතුටක් එයි .. විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය බිද වැටුනගමන් ආරාජිකත්වය ඇතිව‍ෙනවා .. ඒක නැති කරන්න හමුදා පාලනයක් ඇතිව‍ෙනවා .. එදාට හිකවිලාම තිය‍ෙයි . නරකම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හමුදා පාලනයකට වැඩිය හ‍ොදයි කියලා හිත‍ෙයි ..