රන් බඩු සොරාගෙන බිත්තියේ කුණුහරුප ලියා ගිය අසල්වැසියා අත්අකුරු වලින් මාට්ටු

shenat

Well-known member
 • May 13, 2007
  45,382
  67,016
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  මොනවද @2osama පදුරු හුකන්නෝ උබ මේ කරන අලුගුත්තේරුකම් 🤣🤣🤣

  අන්තිමට අකුරුත් ලියල ගිහින් අතේ මාට්ටු වෙන්න.

  මොළේ කියලා නාමයක් නැති තැරි බයි හරකා @2osama 🙈