රිෂාඩ් සහ පාකිස්ථානය අතර සම්බන්ධය මොකද්ද? ජාතික ආරක්ෂාවට මොකද්ද මේ වෙන්නේ

hasithayad

Well-known member
 • Sep 28, 2011
  13,985
  1
  19,727
  113
  ඇමරිකාවට උක දුන්නා උන් ඇරලා ගියා, තාමත් අරිනවා
  ඉන්දියාවට උක දුන්නා උන් ඇරලා ගියා, තාමත් අරිනවා
  චීනෙට උක දුන්නා උන් ඇරලා ගියා, තාමත් අරිනවා
  දැන් පකිස්තානෙට උක දෙනවා උන් ඇරලා යනවා, ඉස්සරහටත් අරී
  තව ටික දවසකින් සෝමාලියාවටත් උක දෙන්න පටන් ගනී

  පඹයෙකුයි පල් හොරෙකුයිනෙ රට පාලනේ කොරන්නෙ