රුසියානු ස්පුට්නික් එන්නත් මිලියන 6ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

N A K A M U R A

Well-known member
 • Apr 10, 2018
  6,913
  5,152
  113
  日本
  කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා තවත් ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

  පසුගිය මාර්තු 23 වන දා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 7ක් මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය හිමි වූ අතර, එක් එන්නතක් සඳහා වැය කරන මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් 9.95ක්.

  ඒ අනුව එම එන්නත් ප්‍රමාණයට අමතරව තවත් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලට ගන්නා අතර ඒ අනුව මේ දක්වා මිලට ගැනීමට තීරණය කර ඇති ස්පුට්නික් එන්නත් සංඛ්‍යාව මිලියන 13 ක් පමණ වනවා.
   
  • Like
  Reactions: manjulabw

  හෙළයෙක්

  Well-known member
 • Apr 26, 2014
  11,522
  12,225
  113
  1617708214244.png
   

  emoji diaries

  Well-known member
 • May 26, 2020
  3,444
  7,012
  113
  කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා තවත් ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

  පසුගිය මාර්තු 23 වන දා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 7ක් මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය හිමි වූ අතර, එක් එන්නතක් සඳහා වැය කරන මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් 9.95ක්.

  ඒ අනුව එම එන්නත් ප්‍රමාණයට අමතරව තවත් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලට ගන්නා අතර ඒ අනුව මේ දක්වා මිලට ගැනීමට තීරණය කර ඇති ස්පුට්නික් එන්නත් සංඛ්‍යාව මිලියන 13 ක් පමණ වනවා.
  මිලියන 6ක් හා මිලියන 13ක්?

  පොසිබල් ගානක් කියනවාද? ඔන්න ලක්ෂ 6ක කිව්වනම් හිතනිනවත් පුලුවන්. ලෝකෙම ප්‍රඩක්ෂන් බැලුවත් ස්පුට්නික් වලට ඔය ගාන පොසිබල් නැ.

  අනික ඩොලර් මිලියන ඔච්චරක් වියදම්කරන්න නයක් ගන්නත් වෙනවා. ඒක සුවර්


  ගෙනාවම බලමු.
   

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  16,961
  10,577
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  මිලියන 6ක් හා මිලියන 13ක්?

  පොසිබල් ගානක් කියනවාද? ඔන්න ලක්ෂ 6ක කිව්වනම් හිතනිනවත් පුලුවන්. ලෝකෙම ප්‍රඩක්ෂන් බැලුවත් ස්පුට්නික් වලට ඔය ගාන පොසිබල් නැ.

  අනික ඩොලර් මිලියන ඔච්චරක් වියදම්කරන්න නයක් ගන්නත් වෙනවා. ඒක සුවර්


  ගෙනාවම බලමු.
  https://www.statista.com/statistics/1123927/sputnik-v-exports-from-russia-by-country/

  අප්‍රේල් 26 වෙනකොටත් ලංකාවෙන් ස්පුට්නික් ඕඩර් කරල නෑ කියල තමයි කියන්නෙ.
   

  emoji diaries

  Well-known member
 • May 26, 2020
  3,444
  7,012
  113
  https://www.statista.com/statistics/1123927/sputnik-v-exports-from-russia-by-country/

  අප්‍රේල් 26 වෙනකොටත් ලංකාවෙන් ස්පුට්නික් ඕඩර් කරල නෑ කියල තමයි කියන්නෙ.
  මිලියන ගානක් ප්‍රඩක්ෂන් එකක් මේ වෙලාවේ ගන්න කොහෙද බං. පිස්සු පිකුදුවෝ. කාවද රවට්ටන්නේ? කෙවිශිල්ඩ් වලදි අනාගත්තා ඇනිල්ලක් කොක්ටේල් දාන්න අන්තිමේදි
   
  • Like
  Reactions: topkollek