රුසියානු ස්පුට්නික් එන්නත් මිලියන 6ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

hirashgeff

Well-known member
 • Jan 16, 2007
  9,734
  4,812
  113
  ලොවෙත් නැති තැනක
  කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා තවත් ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

  පසුගිය මාර්තු 23 වන දා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 7ක් මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය හිමි වූ අතර, එක් එන්නතක් සඳහා වැය කරන මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් 9.95ක්.

  ඒ අනුව එම එන්නත් ප්‍රමාණයට අමතරව තවත් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලට ගන්නා අතර ඒ අනුව මේ දක්වා මිලට ගැනීමට තීරණය කර ඇති ස්පුට්නික් එන්නත් සංඛ්‍යාව මිලියන 13 ක් පමණ වනවා.

  9.95 පස්සට දාල ගහපියව් ඩොලර් 15ට චීන බඩු..​