රුසියාවේ අළුත්ම 'Sputnik Light' වැක්සීන් ඵක, dose ඵකයි ..80% effective, විකෘති වෙෙරස් ඔක්කොටම වැඩ

JINX_XNIJ

Well-known member
 • Jul 11, 2016
  1,955
  846
  113
  ............
  pfizer.jpg
   

  BINGU_PUTHA

  Well-known member
 • Apr 26, 2013
  10,697
  2,595
  113
  canada
  AstraZeneca widapu godak ayata corona hadila.
  vaccine එකක පලදායිතාව මනින්නේ එකේ efficiency එකෙන්. සමහර ඒවා 90% විතර , සමහර ඒවා 60% .

  (1) ඒ කියන්නේ vaccine ගැහුවා කියල කොවිඩ් සම්පුර්ණයෙන්ම හැදෙන්නේ නැතිව ඉන්නේ නැහැ.
  (2) 90% vaccine එක 60% vaccine එකට වඩා ඇත්තටම හොදයිද?

  90%, 60% කියන්නේ යම් නියදියක ප්‍රතිපල. මේක වෙනස්වෙනවා නියැදිය, පරිසරයේ කොවිඩ් ප්‍රමාණය, කොවිඩ් සමග ගැටුණු ප්‍රමාණය මත. ඒ වෙලාවේ කොවිඩ් පරිසරයේ අඩුනම් efficiency එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට pfizar, moderna vaccine හදනකොට පරිසරයේ අඩු කොවිඩ් ප්‍රමාණයක් තිබුනේ.
  ඒ නිසා මැතකදී 60% vaccine එකක්, ඉස්සර හදපු 90% vaccine එකක් තරම් හොද වෙන්න පුළුවන් හෝ ඊට වඩා හොද වෙන්න පුළුවන්.

  නමුත් vaccine එකක් ගහල කොවිඩ් හැදිලා ඉස්පිරිතාලෙක නවතින්න තරම් අමාරු වුනු, එහෙම නැතිනම් මරණයට පත්වුණු අවස්ථාවක් වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි හම්බවෙන මොන මගුල හරි ගහගන්න කියන්නේ.

  astrazeneca වලට අතුරු ප්‍රහසන කිහිපයක් තියෙනවා. (blood cot ). කැනඩාවේ blood cot නිසා හතර පහක් මැරිලා දැනටම . එත් බොහොමයක් දියුණු රටවල පවා කියන්නේ vaccine එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපලය ඉතා කලතුරකින ඇතිවන ප්‍රශ්න (<1/100000) වලට වඩා වැඩි නිසා හම්බවෙන එකක් ගහගන්න කියල.
   

  RandomGuy

  Well-known member
 • Oct 15, 2014
  9,317
  3,383
  113
  හරි නම එන්න ඕන ස්පුට්නික් ප්‍රෝ කියල. ඊලඟට එන්නෙ ස්පුට්නික් ප්‍රෝ ප්ලස් එක.

  ලංකාවට වෙනම එකක් එන්න ඕන ඉස්පුක්නික් අල්ට්‍රා ප්‍රෝ මැක්ස් කියල.
   

  SLBlackKnight

  Well-known member
 • Sep 17, 2010
  6,110
  2,954
  113
  Lyon
  vaccine එකක පලදායිතාව මනින්නේ එකේ efficiency එකෙන්. සමහර ඒවා 90% විතර , සමහර ඒවා 60% .

  (1) ඒ කියන්නේ vaccine ගැහුවා කියල කොවිඩ් සම්පුර්ණයෙන්ම හැදෙන්නේ නැතිව ඉන්නේ නැහැ.
  (2) 90% vaccine එක 60% vaccine එකට වඩා ඇත්තටම හොදයිද?

  90%, 60% කියන්නේ යම් නියදියක ප්‍රතිපල. මේක වෙනස්වෙනවා නියැදිය, පරිසරයේ කොවිඩ් ප්‍රමාණය, කොවිඩ් සමග ගැටුණු ප්‍රමාණය මත. ඒ වෙලාවේ කොවිඩ් පරිසරයේ අඩුනම් efficiency එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට pfizar, moderna vaccine හදනකොට පරිසරයේ අඩු කොවිඩ් ප්‍රමාණයක් තිබුනේ.
  ඒ නිසා මැතකදී 60% vaccine එකක්, ඉස්සර හදපු 90% vaccine එකක් තරම් හොද වෙන්න පුළුවන් හෝ ඊට වඩා හොද වෙන්න පුළුවන්.

  නමුත් vaccine එකක් ගහල කොවිඩ් හැදිලා ඉස්පිරිතාලෙක නවතින්න තරම් අමාරු වුනු, එහෙම නැතිනම් මරණයට පත්වුණු අවස්ථාවක් වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි හම්බවෙන මොන මගුල හරි ගහගන්න කියන්නේ.

  astrazeneca වලට අතුරු ප්‍රහසන කිහිපයක් තියෙනවා. (blood cot ). කැනඩාවේ blood cot නිසා හතර පහක් මැරිලා දැනටම . එත් බොහොමයක් දියුණු රටවල පවා කියන්නේ vaccine එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපලය ඉතා කලතුරකින ඇතිවන ප්‍රශ්න (<1/100000) වලට වඩා වැඩි නිසා හම්බවෙන එකක් ගහගන්න කියල.

  biontech ගහපු අයට කොරෝන හැදුනත් දවස් 2න් හොඳ වෙනවලු.😎
   

  IMMuhandiram

  Well-known member
 • Feb 6, 2012
  3,291
  2,511
  113
  ගහනව කියල කිව්වෙ සුපිරි pifzer අන්තිමට ගහන්නෙ 💉😀