ලංකාවේ ඇරඹීමට නියමිත මාසික වාර්ෂික ගාස්තු රහිත චන්ද්‍රිකා රූපවාහිනී සේවය 'Freesat Sri Lanka'

Telegram

Well-known member
 • Sep 26, 2017
  637
  625
  93
  10
  Sri lanka
  telegram.org
  ලංකාවේ ඇරඹීමට නියමිත
  මාසික වාර්ෂික ගාස්තු රහිත
  චන්ද්‍රිකා රූපවාහිනී සේවය
  'Freesat Sri Lanka'
  ===============>>>>>>>>>>>>>>>>>
  මාසික හෝ වාර්ෂික ගාස්තුවකින් තොරව නොමිලේ රූපවාහිනී නාලිකා නැරඹිය හැකි ඉන්දියාවේ 'DD freedish', එක්සත් රාජධානියේ 'Freesat UK' වැනි සැටලයිට් DTH රූපවාහිනී සේවා පිළිබඳ ඔබ දැනටමත් අසා ඇති.
  එවැනිම මාසික හෝ වාර්ෂික ගාස්තුවකින් තොරව නොමිලේ රූපවාහිනී නාලිකා නැරඹිය හැකි "
  Freesat Sri Lanka
  " නමින් සැටලයිට් DTH රූපවාහිනී සේවාවක් එළැඹෙන අප්‍රේල් මස සිට ශ්‍රී ලංකාවේද මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව FM & TV Sri Lanka අපට වාර්තා වේ.
  මෙම Freesat Sri Lanka චන්ද්‍රිකා රූපවාහිනී සේවය 'SES 12 - 95°E' චන්ද්‍රිකාව ඔස්සේ දියත් වීමට නියමිත බවත් DVB-S2X තාක්ෂණයෙන් ප්‍රධාන ලෙසම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය රූපවාහිනී නාලිකා ඇතුළත්ව විදෙස් නාලිකා කිහිපයක්ද HD තාක්ෂණයෙන් මෙලෙස මාසික හෝ වාර්ෂික ගාස්තුවකින් තොරව නොමිලේ විසුරුවා හැරීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.
  මේ අතරම Freesat Sri Lanka ඔස්සේ විකාශය වීමට නියමිත දේශීය රූපවාහිනී නාලිකා අතරට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් ඇරඹීමට නියමිත 1 වසරේ සිට 13 වසර දක්වා වූ අධ්‍යාපනික රූපවාහිනී නාලිකා 13 ද ඇතුළත් වේ.
  Freesat Sri Lanka ඔස්සේ නොමිලේ ගාස්තුවකින් තොරව රූපවාහිනී නාලිකා නැරඹීම සඳහා අවශ්‍ය වන Setup Box (STB) එක සහ Dish එක වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගැනීමට සිදුවන අතර එම උපකරණ ඕනෑම අයෙකුට දැරිය හැකි සහනදායී මිල ගණන් යටතේ ඉදිරි කාලය තුළ වෙළඳපොලට යොමු කිරීමට නියමිත බවත් අපට වාර්තා වේ.
  © FM & TV Sri Lanka
  1612238972580.png