ලංකාව දියුණු වෙන එක බොරුවක් මේ වගේ කාලකන්නි නිසා

2osama

Well-known member
 • Oct 25, 2010
  53,797
  41,878
  113
  මාලඹේ
  චන්ද්‍රිකා වැවේ සෝලා ව්‍යාපෘති නීති විරෝධියි..

  Sanjeewa.jpg


  (මු දාර ජෙප්පෙක්)


  සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් මගින් සිදු විය හැකි බලපෑම් පුරෝකථනය කර එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සුදුසු ම ස්ථානය හඳුනා ගැනීම, හානි අවම ක්‍රමවේද භාවිත කිරීම, අහිතකර බලපෑම් පාලනය සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම හා ඒ තුළින් ව්‍යාපෘතියේ උපරීම ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි ආකාරය හඳුනා ගැනීම ය.

  මෙවන් මඟපෙන්වීම් පවතිද්දී සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මෙම වැව් දෙකෙහි සූර්ය බල උත්පාදන නියමු ව්‍යාපෘතිය මේ ආකාරයෙන් නීති විරෝධී ව ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ දරන්නේ කුමන පදනමක් මත ද යන්න ගැටළුවකි. මෙම ව්‍යාපෘතිය නීති විරෝධී ව ඇරඹීමට සූදානම් වීමට අමතර ව මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ඇති විය හැකි හානි හඳුනා ගැනීම හා ඒවා හානිපූරණය කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රමවේද සකස් කර ගැනීමට හෝ ඒ මගින් උපරිම ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපෘතිය තුළින් ලබා ගැනීමට කිසිදු සැලැසුමක් සකස් කර නොමැත.

  මෙම වැව්වලින් වාරි ජලය ලබා ගැනීමට අමතර ව පානීය ජල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ නිසා ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්වය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි. පාවෙන සූර්ය පැනල ස්ථාපිත කරන ලෝහ ආවරණ අධික සූර්ය තාපයට, වාතයට හා වර්ෂා ජලයට නිරාවරණය වීම හේතුවෙන් ඔක්සිකරන ක්‍රියාවලිය මගින් හා ඛාදන ක්‍රියාවලිය මගින් ජලයට එක් වන රසායනික සංයෝග හේතුවෙන් වැව් ජලය දූෂණය වීම නිසා ඇති විය හැකි බලපෑම් පාලනය කිරීම පිළිබඳ ව කිසිදු සඳහනක් නොමැති ව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වේ.

  තොරතුරු දැන ගැනීමට ඇති මූලික අයිතිය මත මෙම වැව් දෙක යටතේ වගා කරන හා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයේ නිරත ජනතාවට මෙම ව්‍යාපෘතියේ ස්වභාවය හා එයින් ඇති විය හැකි බලපම් පිළිබඳ ව දැන ගැනීමට අයිතිය ඇත. නමුත් මේ ව්‍යාපෘතිය තුළින් එම අයිතිය ද අහිමි කර තිබේ.

  රටේ ආර්ථිකයට, ජනතාවට, පරිසරයට හිතකර ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අදාළ ආයතන ඒ සියල්ල ජනතාවට නිවැරදි ව අවබෝධ කර දිය යුතු අතර නීත්‍යානුකූලව සිදු කළ යුතු ය. මේ සියල්ල සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය විසින් උල්ලංඝනය කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ මෙම ව්‍යාපෘති සංකල්පය රටේ ආර්ථිකයට, ජනතාවට, පරිසරයට හිතකර වුව ද මෙම ව්‍යාපෘතිය ස්ථානගත කරන ස්වභාවය මත අහිතකර බලපෑම් ඇති වේ. මේ නිසා ඒ පිළිබඳ ව වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු ය.

  මේ සියලු කරුණු පදනම් කර ගෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම ජනතාව ගේ අදහස් මත පදනම් ව නිවැරදි පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් ක්‍රියාවලියක් මගින් සුදුසු ස්ථාන නිවැරදි ව හඳුනාගෙන, ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වේ. මේ නිසා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය විසින් නීති විරෝධී ව ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන ව්‍යාපෘතිය වහා ම නතර කළ යුතු ය.
   
  • Like
  Reactions: bladeable