ලන්කාවෙ තිබුන ලස්සනම ටෙලිඩ්‍රාමා තීම් සෝන්ග්ස් !!!

jamiezue

Well-known member
 • Jul 28, 2008
  7,318
  1
  1,215
  113
  -~උලක් උඩ-~
  ලන්කාවෙ තිබුන ලස්සනම ටෙලිඩ්‍රාමා තීම් සෝන්ග්ස් ටිකක් මම මෙහෙම පෙල ගැස්සුවා.. ඩ්‍රාමාස් නම් හරි නැතුව ඇති. මියුසික් නම් ලස්සනයි. තව ඇති..මම මේ කාලෙකට පස්සෙ අහන ගමන්