ලන්කාවෙ තිබුන ලස්සනම ටෙලිඩ්‍රාමා තීම් සෝන්ග්ස් !!!

ST.PIERRE

Well-known member
 • Jun 19, 2017
  1,694
  337
  83
  octagon
  සිහින අරන් එන්න කියලා සින්දුවක් තිබ්බා.නදීක ගුරුගේ කියන්නේ.හෙව්වට හම්බුනේ නෑ හොයලා දියන්කෝ......චතුරිකා පීරිස් ඉන්නේ කතාවෙ....
   

  warwickuni

  Active member
 • May 21, 2008
  934
  98
  28
  a good work. Not only songs some of the themes are the best eg Goluhadawatha, theme here was a cassette by Singlanka a collection of Mr. Rohana weerasinghe I had it but now no more... If someone have it can share as these bring some memories sometimes sad..... as we enjoyed them together in family with all (including workers, pets etc now no more..