ලමයින්ට පැනඩෝල් සිරප් දෙන්න කලින් මේක කියවන්න.

Ace Viper

Well-known member
  • Jul 6, 2015
    5,759
    3,292
    113
    ඉතින් යකෝ ඔකේ ගහල තියනවනේ දෙන්න ඕනේ විදිහ .. ඕකවත් කියවල තේරුම් අරන් කර‍න්න බැරි උන්ට ළමයි හදන්න තහනම් කරන්න ඕනේ