ලොක්ඩවුන් හා ඇදිරිනීතිය

charitha2011

Well-known member
 • Jan 25, 2011
  8,119
  1
  16,278
  113
  Sri Lanka
  මම ඇදිරිනීතීය කියන එක අහලා විතරයි තිබ්බේ බන් අම්මලා කියන දේවල් එක්ක අතීත සිද්දි එක්ක.:eek:
  දැන් හැමදාම අහනවා :lol: