ලොව පුරා අපූරු අවන්හල්

Misha_K

Member
Oct 23, 2017
1,150
1,609
0
You must spread some Reputation around before giving it to Misha_K again.

Nice work...

patta mcn REP ADDED

04. චීනයේ හුවාෂාන් කඳුකරයේ අවන්හල

ONXB54P.jpg


මෙම අවන්හලට යාමට ඇත්තේ අසීරු කන්දක් නගිමින්. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2,160 ක උසකින් එය පිහිටා ඇත.


හෝටලේට ඕන කරන බඩු අරං යන්නේ කොහොමද යකෝ..:shocked:


:D :D :D
E L A Z +

patta tfs


Patta bro!

You must spread some Reputation around before giving it to Misha_K again

:D:love:
 

Misha_K

Member
Oct 23, 2017
1,150
1,609
0

මේ ලෝකේ හෙලිකොප්ටර් කියලා ජාතියකුත් තියෙනව මයේ හිතේ :baffled::baffled:අමතක උනා කියහංකෝ..:rofl:

:rofl::rofl:


rep added

patta :)bump
You must spread some Reputation around before giving it to Misha_K again.

:D:love: