වගකීමක් නැත් මාද්‍යා පච දේරන

kasun090354t

Well-known member
 • Aug 21, 2011
  4,426
  4,409
  113
  බලමුබලමු මොකද කරන්නේ කියලා මුන් 🤣🤣

  @erozan පොන්ස් බලපන් අද news ටික්ත් 🤣🤣🤣. ගූකන මාද්‍ය කරයෝ
  ------ Post added on Mar 26, 2021 at 8:01 PM