වගකීම් වදයක් වුණාම උහුලන්න බැරි බර පැටවුණාම සිත සැහැල්ලු වන ඖෂධය

kasun_kbp

Well-known member
 • May 12, 2015
  5,707
  1
  14,642
  113
  Kaduwela
  The Best

  syWvQmB.jpg
   

  TonyMontana83

  Well-known member
 • Apr 9, 2022
  196
  311
  63
  ෂොට් දෙකක් නවාගෙන කපුගේගෙ සිංදුවක් ඇහුවනම් ප්‍රශ්න අමතක වෙනවා