වත්මන් ආණ්ඩුව ගැන මැඩිල්ලේ පඥ්ඥාලෝක හාමුදුරුවෝ කලකිරෙයි!

nalin0001

Well-known member
 • Jun 12, 2014
  4,255
  1,246
  113
  මොන අඩියාවක්ද බන් මේ.. මහණ උනේ ඕවා කරන්නද ? :rofl:
  මුන් වගේ උන් මහණ වෙලා නෙමෙයි මහණ කරලා. උන්ගේ මහ උන්ට මුන්ව නඩත්තු කරගන්න බැරුව පංසල් වලට බාර දීලා. මුන් වගේ එවුන් හින්දා තමයි මේ වටිනා බුද්ධ සාසනය විනාශ වෙන්නේ