වම්බටු මෝජු සෑදීම

Malin Media

Well-known member
 • Apr 24, 2018
  52
  65
  63
  වම්බටු මෝජු සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය...
  * වම්බටු 400 g ක්
  * රතුළූණු 40 g
  * අමු මිරිස් 40 g
  * හාල්මැස්සන් 20 g
  * අවශ්‍ය පමණ මිරිස්කුඩු
  * සීනි 50 g ක්
  * විනාකිරි බෝතල් කාලක්
  * විනාකිරි යොදා අඹරන ලද අබ
  * විනාකිරි යොදා අඹරන ලද ඉඟුරු
  * විනාකිරි යොදා අඹරන ලද සුදු ලූනු
  (ඇඹරීමට පැය දෙකකට පෙර විනාකිරි වල දමා අබ ටික පෙගෙන්නට තබන්න.)
  * කහ ස්වල්පයක්
  * අවශ්‍ය පමණ ලුණු
  වම්බටු මෝජුව සාදන ආකාරය...
  පළමුව වම්බටු සෝදා කපාගන්න.එයට අඹරන ලද කහ ආලේප කර ගන්න.(හේතුව නම් වම්බටු වල කහට පිපීම වැළැක්වීම සඳහායි) හාල්මැස්සන් සෝදා වතුර බේරෙන්නට සලස්වන්න. අමුමිරිස් සෝදා ඇල්පෙනෙත්තක් හෝ ආයෙ කට්ටක් ගෙන තීරු කරගන්න. රතු ළුණු පොතු ඉවත්කර සෝදා ගන්න. පළමුව වම්බටු රන්වන් පැහැ වන සේ බැදගන්න. ඉන්පසු ළිපෙන් බාගෙන තෙල් බේරෙන්නට සලස්වන්න. පසුව හාල්මැස්සන් බැදගන්න .එයද ළිපෙන් බාගෙන තෙල් බේරෙන්නට සලස්වන්න. ඉන්පසු අමුමිරිස් තෙළට දැමූ විගස ඉවතට ගෙන තෙල් බේරෙන්නට සලසන්න, රතු ලූනු තෙළට දැමූ විගස ඉවතට ගෙන තෙල් බේරෙන්නට සලසන්න, මැටි වළඳක් ලිපේ තබා රත් වූ පසු අවශ්‍ය පමණ විනාකිරි දමා ඊට රතු සීනි ,වියලි මිරිස් කුඩු, ලුණු ,ඉහත අඹරන ලද සියල්ලම එක් කර (විනාකිරි දමා අඹරන ලද) සෝස් එකක් මෙන් සැකසුනු පසු ලිපෙන් බා අපි කලින් සාදා ගත් වම්බටු, හාල්මැස්සන්, රතු ලූනු, අමුමිරිස් (පෙර බදින ලද) සියල්ල එකතු කර ,හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න .දැන් වම්බටු මෝජු ආහාරයට සුදුසුයි.
  Get More recipe Visit Cuision of Sri lanka Youtube Channel -
  https://www.youtube.com/channel/UCtsqmkwg-BebjNZEg6ofAcA
   

  Attachments

  • EP 40.00_09_58_01.Still008.jpg
   EP 40.00_09_58_01.Still008.jpg
   630.9 KB · Views: 12
  • EP 40.00_07_06_20.Still004.jpg
   EP 40.00_07_06_20.Still004.jpg
   785.9 KB · Views: 14
  • EP 40.00_08_44_12.Still006.jpg
   EP 40.00_08_44_12.Still006.jpg
   612.7 KB · Views: 13