වලතරයව දැක්ක පානදුර food city එකේදී

ManOfSteel

Well-known member
 • Jan 4, 2013
  2,192
  557
  113
  Invalid
  මූ අලියෙක් වගේ මහත් වෙලා නේ
  බාර් එකෙන් lemon gin එකක් ද කොහෙද ගත්ත
  කටහඩින් අඳුරගත්තේ මූ සික්ක එක්ක කතා කරනකොට
  පස්සේ තමයි මීටර් උනේ මූ නේද වලතර කියල :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
   

  hancok

  Well-known member
 • Aug 16, 2008
  28,045
  2,075
  113
  26
  පිළි-ඇඳි-දොළ
  මූ අලියෙක් වගේ මහත් වෙලා නේ
  බාර් එකෙන් lemon gin එකක් ද කොහෙද ගත්ත
  කටහඩින් අඳුරගත්තේ මූ සික්ක එක්ක කතා කරනකොට
  පස්සේ තමයි මීටර් උනේ මූ නේද වලතර කියල :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  follow kale nadda yako. location eka hoyagana kiyapanko apitath
   

  Starry Night

  Well-known member
 • Mar 8, 2017
  2,044
  526
  113
  Nawala
  මූ අලියෙක් වගේ මහත් වෙලා නේ
  බාර් එකෙන් lemon gin එකක් ද කොහෙද ගත්ත

  කටහඩින් අඳුරගත්තේ මූ සික්ක එක්ක කතා කරනකොට
  පස්සේ තමයි මීටර් උනේ මූ නේද වලතර කියල :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  මොකද සික්කගේ අම්මා ගැන ඇහුවද ??
   

  Voldemort Bro

  Well-known member
 • Jan 1, 2020
  1,079
  1,130
  113
  120
  Hogwarts
  මූ අලියෙක් වගේ මහත් වෙලා නේ
  බාර් එකෙන් lemon gin එකක් ද කොහෙද ගත්ත
  කටහඩින් අඳුරගත්තේ මූ සික්ක එක්ක කතා කරනකොට
  පස්සේ තමයි මීටර් උනේ මූ නේද වලතර කියල :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  Panadura fd city eke bar ekak nane bn.