වලතරයව දැක්ක පානදුර food city එකේදී

LINDA_ADERSON_22

Well-known member
 • Dec 12, 2010
  10,377
  4,610
  113
  Kauru ganada kata karenn. rate okkomala danne anane. apitath kiypalla terenna

  උඹල මීයා කලීෆා, සනී ලියෝන් දන්නවා පානදුරේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරේ ජයගත්ත වලතර දන්නේ නෑ. 🤬🤬
  මෙන්න මූට ලින්ක් එක යවපල්ලා