වලතරයව දැක්ක පානදුර food city එකේදී

chathuranirmal

Well-known member
 • Jul 11, 2017
  10,952
  3,907
  113
  Kurunegala
  Kauru ganada kata karenn. rate okkomala danne anane. apitath kiypalla terenna
  උබලා ගැන කතා කරලා වැඩක් නැ. තොපි ආශවින්දිව නම් දන්නවා. ඒත් ලංකාවේ පළවෙනි පෝන් ස්ටාර්ව දන්නෙ නෑ. නොදකින් විතරක් :angry: :angry: :angry:
   

  ssss1987

  Member
 • Jan 23, 2008
  197
  21
  18
  Colombo
  උබලා ගැන කතා කරලා වැඩක් නැ. තොපි ආශවින්දිව නම් දන්නවා. ඒත් ලංකාවේ පළවෙනි පෝන් ස්ටාර්ව දන්නෙ නෑ. නොදකින් විතරක් :angry: :angry: :angry:
  Uba ipaduna dawas wala tibba wala hiran balanawada.