වසර 16කට පසුව ගුවාම් කඳවුර හැර යන ඇමෙරිකානු බෝම්බ හෙළන යානා

2osama

Well-known member
 • Oct 25, 2010
  20,100
  11,667
  113
  මාලඹේ
  ඇමරිකාවට දැන් සල්ලි නැහැ .උන් දැන් බලන්නේ ගෙදර තුනපහ ටික ගන්නේ කොහොමද කියලා🤣🤣