වාහනේ_tyre_ගෙවිලද?

LANKAT

Well-known member
 • Aug 21, 2017
  2,890
  2,427
  113
  21761397_709302799262885_3278386670260589472_n.jpg


  21751391_709302772596221_7058961979200234190_n.jpg


  21728029_709302775929554_4114580820188994569_n.jpg


  21728436_709302835929548_8713357223265112668_n.jpg


  21740365_709302842596214_240561867327407103_n.jpg


  21740540_709302852596213_6665803604199094651_n.jpg

  Thanks!!!
  Bump if you found it important​
   
  Last edited:

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  75,079
  18,227
  113
  Malabe
  අපි වගේ ගොයියලට මොන වාහනද...කරත්ත වලට ඔය පුරස්න නැ...:yes: