වැවෙ දිය නාමින් සිටි සිසුවිය ගැබිණියක් වෙලා

Pathfinder_A2Z

Well-known member
 • Jun 10, 2016
  9,577
  2,844
  113
  තොණ්ඩුලන්තය
  ඒ වැවටම වයිෆ්ව නාන්න යවල පරම්පරාව ගොඩ දාගන්න හිතන ගමේ සෙනේදාස....

  IN26-SAJITHPREMADASA.jpg


  ඒක අහපු සෙනේදාසගේ වයිෆ් ජලාබු අක්කා...


  unnamed.jpg


  ජලාබු අක්කා එනකං වැවේ ඉතිරිවෙලා ඉන්න රංඩිංග පැටව්...

  when-sajith-kids.jpg