විදුලියට තවත් මාරකයක්.. ලොක්කෙක් පගාවක් ඉල්ලා මැලේසියා සමාගමක් ඩොලර් මිලියන 180ක් ඉල්ලා සිංගප්පූරුවේ නඩු දමයි..

SLK_sri

Well-known member
 • Oct 27, 2018
  17,129
  15,398
  113
  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 180 ක වන්දියක් ඉල්ලා මැලේසියානු සමාගමක් විසින් සිංගප්පූරු බේරුම්කාර මණ්ඩලයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

  යාපනය සුළං සහ සූර්ය බල ව්‍යාපෘතියක් පිහිටුවීමට මෙම මැලේසියානු සමාගමට බලපත්‍රයකින් අනුමැතිය ලබාදී පසුව එය අවලංගු කර ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

  බේරුම්කාර මණ්ඩලයේ විභාග වන මෙම නඩුව සඳහා මේ වන විට නීතිඥයන්ට රුපියල් මිලියන 200 ක ට වැඩි මුදලක් වැය කර ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.

  ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මණ්ඩලය නිලධාරියෙක් ඩොලර් මිලියන 2 ක අල්ලසක් ඉල්ලා සිටි බවද එම සමාගම බේරුම්කාර මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර තිබේ.

  එම අල්ලස ලබා නොදීම නිසා තම සමාගමට ලබාදුන් බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට හේතුවූ බවද ඔවුන් පැමිණිල්ලේ සඳහන්ය.
   

  jhnnwp

  Well-known member
 • Jan 6, 2012
  19,401
  7,117
  113
  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 180 ක වන්දියක් ඉල්ලා මැලේසියානු සමාගමක් විසින් සිංගප්පූරු බේරුම්කාර මණ්ඩලයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

  යාපනය සුළං සහ සූර්ය බල ව්‍යාපෘතියක් පිහිටුවීමට මෙම මැලේසියානු සමාගමට බලපත්‍රයකින් අනුමැතිය ලබාදී පසුව එය අවලංගු කර ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

  බේරුම්කාර මණ්ඩලයේ විභාග වන මෙම නඩුව සඳහා මේ වන විට නීතිඥයන්ට රුපියල් මිලියන 200 ක ට වැඩි මුදලක් වැය කර ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.

  ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මණ්ඩලය නිලධාරියෙක් ඩොලර් මිලියන 2 ක අල්ලසක් ඉල්ලා සිටි බවද එම සමාගම බේරුම්කාර මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර තිබේ.

  එම අල්ලස ලබා නොදීම නිසා තම සමාගමට ලබාදුන් බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට හේතුවූ බවද ඔවුන් පැමිණිල්ලේ සඳහන්ය.
  illapu ekage name ekath expose karapalla...
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  Mad Weera

  Well-known member
 • Oct 13, 2015
  3,525
  2,873
  113

  Sri Lanka Faces Arbitration Case Over Cancellation of Wind-Solar Hybrid Power Project​

  The arbitration is initiated over the cancellation of $150 million wind-solar hybrid power project

  OCT 29, 2018


  KLS Energy Lanka, a subsidiary of Malaysian renewable energy producer, Energy Sdn Bhd has filed an arbitration against the Sri Lankan government.

  The arbitration under BIT Malaysia – Sri Lanka 1982 was filed over the cancellation of a $150 million wind-solar hybrid power project by the Sri Lankan government.

  The request for arbitration was accepted by the Acting Secretary-General of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

  The Ministry of Power and Renewable Energy of Sri Lanka is the respondent in the case.


  Earlier, the Ceylon Electricity Board (CEB) had approved the project to build the hybrid power project in Jaffna in 2008 and signed a 20-year power purchase agreement (PPA) with KLS Energy Lanka.

  According to Colombo Gazette, Sri Lankan government has alleged that KLS Energy Lanka has not honored its investment commitment in the project and cancelled it in 2016.

  Whereas KLS Energy Lanka has claimed that it had already invested $22 million and blamed the government for delays.

  Recently, Mercom reported that Ceylon Electricity Board (CEB), Sri Lanka will receive ₹2,529 million (~$34.41 million) from the French Agency for Development (AFD). This will be utilized by CEB to implement Tranche II of the green power development and energy efficiency improvement investment program.

  Ceylon Electricity Board has an ambitious capital investment plan for the next 10 years to maintain 100 percent electrification, while improving supply quality and reliability.

  Earlier, the Ministry of Finance and Mass Media in Sri Lanka announced that it has entered into an agreement with the Asian Development Bank (ADB) wherein the bank will loan the country $50 million to help develop rooftop solar projects.

  In June 2018, Japanese Sri Lanka Friendship (JSF) Corporation, a board of investment company, announced to start manufacturing solar panels at Katunayake in Sri Lanka.
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  66,065
  14,445
  113
  Malabe

  Sri Lanka Faces Arbitration Case Over Cancellation of Wind-Solar Hybrid Power Project​

  The arbitration is initiated over the cancellation of $150 million wind-solar hybrid power project

  OCT 29, 2018


  KLS Energy Lanka, a subsidiary of Malaysian renewable energy producer, Energy Sdn Bhd has filed an arbitration against the Sri Lankan government.

  The arbitration under BIT Malaysia – Sri Lanka 1982 was filed over the cancellation of a $150 million wind-solar hybrid power project by the Sri Lankan government.

  The request for arbitration was accepted by the Acting Secretary-General of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

  The Ministry of Power and Renewable Energy of Sri Lanka is the respondent in the case.


  Earlier, the Ceylon Electricity Board (CEB) had approved the project to build the hybrid power project in Jaffna in 2008 and signed a 20-year power purchase agreement (PPA) with KLS Energy Lanka.

  According to Colombo Gazette, Sri Lankan government has alleged that KLS Energy Lanka has not honored its investment commitment in the project and cancelled it in 2016.

  Whereas KLS Energy Lanka has claimed that it had already invested $22 million and blamed the government for delays.

  Recently, Mercom reported that Ceylon Electricity Board (CEB), Sri Lanka will receive ₹2,529 million (~$34.41 million) from the French Agency for Development (AFD). This will be utilized by CEB to implement Tranche II of the green power development and energy efficiency improvement investment program.

  Ceylon Electricity Board has an ambitious capital investment plan for the next 10 years to maintain 100 percent electrification, while improving supply quality and reliability.

  Earlier, the Ministry of Finance and Mass Media in Sri Lanka announced that it has entered into an agreement with the Asian Development Bank (ADB) wherein the bank will loan the country $50 million to help develop rooftop solar projects.

  In June 2018, Japanese Sri Lanka Friendship (JSF) Corporation, a board of investment company, announced to start manufacturing solar panels at Katunayake in Sri Lanka.
  ලොල් 2018 එකක් , ගුපියො ඕව තමයි කරේ පගා ගත්ත කොල්ලො ගැහුව ණයට අරන් කකා උනන..අන්තිමට ගෙදර යද්දි හදපු කක්කුස්සියක්වත් හොයා ගන්ඩ බැරි උනේ මේව නිසා තමයි🤣🤣🤣🤣
   

  jhnnwp

  Well-known member
 • Jan 6, 2012
  19,401
  7,117
  113
  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 180 ක වන්දියක් ඉල්ලා මැලේසියානු සමාගමක් විසින් සිංගප්පූරු බේරුම්කාර මණ්ඩලයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

  යාපනය සුළං සහ සූර්ය බල ව්‍යාපෘතියක් පිහිටුවීමට මෙම මැලේසියානු සමාගමට බලපත්‍රයකින් අනුමැතිය ලබාදී පසුව එය අවලංගු කර ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

  බේරුම්කාර මණ්ඩලයේ විභාග වන මෙම නඩුව සඳහා මේ වන විට නීතිඥයන්ට රුපියල් මිලියන 200 ක ට වැඩි මුදලක් වැය කර ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.

  ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මණ්ඩලය නිලධාරියෙක් ඩොලර් මිලියන 2 ක අල්ලසක් ඉල්ලා සිටි බවද එම සමාගම බේරුම්කාර මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර තිබේ.

  එම අල්ලස ලබා නොදීම නිසා තම සමාගමට ලබාදුන් බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට හේතුවූ බවද ඔවුන් පැමිණිල්ලේ සඳහන්ය.
  Me rata hadanna mulinma lawyers la hadanna wenawaaaaa...