විදුලි බිලේ SMS පණිවුඩය ගැටලු රැසක් නිර්මාණය කරලා

Amith0424

Well-known member
 • Oct 27, 2010
  6,441
  12,134
  113
  ℒ𝓸𝓬𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷
  අපිට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්න සිංගප්පුරුව වගේ රටවලත් තාම බිල් එක එනවා
  අපේ උන් ඉස්සල්ලම කරන්නේ රබුටන් ගහ කපන එක වාහනේ ගන්න, ගහේ ගෙඩි ටික විකුණන එක අමතක වෙලා
  එහෙත් මනු කියවන්නො ඉන්නවද :eek: