විදෙස් රටවල සිට එවන ජංගම දුරකථන සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 6ක් අත්අඩංගුවට

pdpdinesh

Junior member
 • Jan 28, 2008
  38
  1
  8
  ඔය එරියා එක දැන් භාරව ඉන්නේ ASP එරික් පෙරේරා නේ ද? මීගමුව, කටුනායක.
  ලග දිද කොහෙද ඔයා පැත්තට පොරව මාරු කරල එවුවේ
  sampath Dissanayake Sir