විල්පත්තු බේරා ගන්න ගිහින් මාර වැඩේ උනේ !!

lasankandy

Well-known member
 • Jul 18, 2009
  20,062
  9,382
  113
  KY
  විල්පත්තු බේරගන්න ගෙනාව උන්ගෙන් මාර වැඩේ උනේ..

  මේක දැක්ක ගමන් ඔන්න ප්‍රශස්ත්රි ලියයි ගු වහල්ලු ටිකක්, ඔය ගහ කඩා වැටෙන්න තිබ්බේ, පාර ලොකු වෙන්න තිබ්බේ,
  පේව්මන්ට් එක පුපුරනවා ඔය ගහේ මුල් ගිහින්, ඔය ගහේ මුල් හැම තැනම යනවා අනික් ගස් වැඩෙන්නේ දෙන්නේ නෑ, මහා පාර පුපුරනවා ඔකේ මුල් තදින් යනවා.

  මේ ගොබ්බයො ගස් කපන්න තිබ්බ උවමනාව අර පාරට පෙරලුන ගල අයින් කරන්න තිබ්බා නම් අර පස්සර මරුන 14 දෙනා තාම ජිවත් වෙනවා.

  29118-F8-B-1-C0-A-4-B24-AA86-53-D334-C0-F4-AE.jpg


  8-CF975-A5-C5-A9-48-E5-9-FCD-4-F5-D07622-A47.jpg


  E75-BC4-DE-4-FB9-4804-AB37-25975-ED4-F341.jpg


  8-E908-CED-B668-4479-AF2-A-40-D35-DB6-D5-E0.jpg

  67197-E2-B-7-BA2-4-C93-A1-AD-83058-A432377.jpg

  0434612-A-3-E44-4634-9579-EDED0-BBE8-A46.jpg
  C4-EC50-BB-57-DE-4-CB7-8718-AAC3-B787-C7-FE.jpg

  B2-C9-F226-AB06-43-F8-9226-F611843188-F0.jpg  9-C65-F593-4-E0-A-41-DD-9-A17-78-C2-FE79542-D.jpg
   

  Sen-lu

  Well-known member
 • Mar 13, 2019
  1,209
  2,734
  113
  විල්පත්තු බේරගන්න ගෙනාව උන්ගෙන් මාර වැඩේ උනේ..

  මේක දැක්ක ගමන් ඔන්න ප්‍රශස්ත්රි ලියයි ගු වහල්ලු ටිකක්, ඔය ගහ කඩා වැටෙන්න තිබ්බේ, පාර ලොකු වෙන්න තිබ්බේ,
  පේව්මන්ට් එක පුපුරනවා ඔය ගහේ මුල් ගිහින්, ඔය ගහේ මුල් හැම තැනම යනවා අනික් ගස් වැඩෙන්නේ දෙන්නේ නෑ, මහා පාර පුපුරනවා ඔකේ මුල් තදින් යනවා.

  මේ ගොබ්බයො ගස් කපන්න තිබ්බ උවමනාව අර පාරට පෙරලුන ගල අයින් කරන්න තිබ්බා නම් අර පස්සර මරුන 14 දෙනා තාම ජිවත් වෙනවා.

  29118-F8-B-1-C0-A-4-B24-AA86-53-D334-C0-F4-AE.jpg


  8-CF975-A5-C5-A9-48-E5-9-FCD-4-F5-D07622-A47.jpg


  E75-BC4-DE-4-FB9-4804-AB37-25975-ED4-F341.jpg


  8-E908-CED-B668-4479-AF2-A-40-D35-DB6-D5-E0.jpg

  67197-E2-B-7-BA2-4-C93-A1-AD-83058-A432377.jpg

  0434612-A-3-E44-4634-9579-EDED0-BBE8-A46.jpg
  C4-EC50-BB-57-DE-4-CB7-8718-AAC3-B787-C7-FE.jpg

  B2-C9-F226-AB06-43-F8-9226-F611843188-F0.jpg  9-C65-F593-4-E0-A-41-DD-9-A17-78-C2-FE79542-D.jpg
  නුවර ගස් ටිකටත් දුන්න ෂොට් එක, දැන් පේර: ඒවාටත් කෙලින්න අරන් ද? හොඳා හොඳා 😡
   

  lasankandy

  Well-known member
 • Jul 18, 2009
  20,062
  9,382
  113
  KY
  නුවර ගස් ටිකටත් දුන්න ෂොට් එක, දැන් පේර: ඒවාටත් කෙලින්න අරන් ද? හොඳා හොඳා 😡

  ගුවන් පාලමක් ගහනවා කියලා ගැටබෙටත් ෂොට් එක දුන්නා. දැන් ගුවන් පාලම ගැන හොයන්නත් නෑ
   

  lasankandy

  Well-known member
 • Jul 18, 2009
  20,062
  9,382
  113
  KY
  මේ නම් ඇමසන් එකේ ගස් කපන ඒවා,
  බොරු දාන්න එපා අපේ රජය අපහසුතාවයට පත් කරන්න. :angry: :angry:


  එක තමා, ඇමසන් ලු බන්. කවුද මට බොරු ෆොටෝස් වගයක් එවල :baffled::baffled::baffled:
  මේක කාවද්ද කපලා තියන්නේ ? ගැටඹේ ටික කපලා දාලා මෙලෝ රහක් නෑ එතන.
  ඊයේ නේ බන්.... ඉන්දියාවේ ඇමසන් වල සින් එකක් ලු
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  59,369
  9,958
  113
  Malabe
  ගහ දිරල ඇති බන් ඔය ගස් ඇතුලෙ බෙන තියෙන්නෙ ඒව දිරනව කාලෙත් එක්ක හැම මගුලෙම ඇද කුද හොයන්ඩ එපා ඔක ඔලුවකට පත බෑ උනාම උබද බලා ගන්නෙ???
   

  CAPITHAN

  Well-known member
 • Nov 20, 2020
  1,767
  3,818
  113
  ගහ දිරල ඇති බන් ඔය ගස් ඇතුලෙ බෙන තියෙන්නෙ ඒව දිරනව කාලෙත් එක්ක හැම මගුලෙම ඇද කුද හොයන්ඩ එපා ඔක ඔලුවකට පත බෑ උනාම උබද බලා ගන්නෙ???
  තොගේ ඔලුවේ ඇතුලෙත් බෙනයක් ඇත්තේ. හිස්
   

  castellain

  Well-known member
 • Jan 24, 2010
  6,413
  12,381
  113
  ගහ කපලා නෑනේ. අතු ටික විතරයි කපල තියෙන්නේ. කඳ ඔතන තියනවා. කඳ තමයි ගහේ වැදගත්ම කෑල්ල. ඒකට අතවත් තියලා නැහැ. මේවා තක්කඩි මාධ්‍ය. 🤣🤣
  (සැ.යු. ඔක්සිජන් නම් ටැංකි ලෙසද මිලදීගත හැකිය)