විශ්වසභංගයෙන් රනිල් දිනුම්!! කොළඹ සල්ලි ව&#353

djfordj

Well-known member
 • May 16, 2008
  2,212
  192
  63
  ඩීල් දේශපාලනයට තිත තියමු.
  #2020 රොහාන් පල්ලෙවත්ත :cool:
   

  neyohk

  Well-known member
 • Oct 31, 2015
  10,885
  3,611
  113
  ඩීල් දේශපාලනයට තිත තියමු.
  #2020 රොහාන් පල්ලෙවත්ත :cool:

  :lol:අර සිද්ධාලේප වෙද මහත්තයටත් ලොකු හීනයක් තිබ්බා ජනාධිපති වෙන්න. හැම පාරම ජනාධිපති කමට ඉල්ලුවා නිකන් බොරුවට වියදම් කරගෙන..ඕවා සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ඔලුවට ඔය තේ එකක් එහෙම බොනකොට එන අදහස්:D.මෙතුමාට එතුමාට වඩා චන්ද දාහක්වත් හම්බ වෙයි කියලා හිතනවා.:sorry:
   

  saminda_1980

  Well-known member
 • Feb 23, 2018
  2,179
  156
  63
  :lol:අර සිද්ධාලේප වෙද මහත්තයටත් ලොකු හීනයක් තිබ්බා ජනාධිපති වෙන්න. හැම පාරම ජනාධිපති කමට ඉල්ලුවා නිකන් බොරුවට වියදම් කරගෙන..ඕවා සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ඔලුවට ඔය තේ එකක් එහෙම බොනකොට එන අදහස්:D.මෙතුමාට එතුමාට වඩා චන්ද දාහක්වත් හම්බ වෙයි කියලා හිතනවා.:sorry:

  :):)