ශර්මිලා රාජපක්ෂ ස්ත්‍රී සුන්දරත්වය

sanzilla jackcat

Well-known member
 • Oct 3, 2008
  5,967
  2,572
  113
  ෆ්ලුජා නගරය
  අඩේ බන් මෙයාගේ බිකිනි ෆොටෝස් නැද්ද බන් ?

  Backless blouse හොට් sarre ගහල ඉන්න ෆොටෝ නැද්ද බන් ?

  දාපන්කෝ තියන උන්.
  දේශපාලනය අමතක කරලා දාමු මචන්, ඔය දේශපාලන ලබ්බවල් එක්ක ස්ත්‍රී සුන්දරත්වය විදින්න බැහැ.

  සාරී ගැහුවම නම් සුපරි වින්දනයක් මෙචන් මේ අක්කි !
   

  supunroxy

  Well-known member
 • Jan 4, 2014
  1,596
  3,379
  113
  Madamulana Walawwa
  අඩේ බන් මෙයාගේ බිකිනි ෆොටෝස් නැද්ද බන් ?

  Backless blouse හොට් sarre ගහල ඉන්න ෆොටෝ නැද්ද බන් ?

  දාපන්කෝ තියන උන්.
  දේශපාලනය අමතක කරලා දාමු මචන්, ඔය දේශපාලන ලබ්බවල් එක්ක ස්ත්‍රී සුන්දරත්වය විදින්න බැහැ.

  සාරී ගැහුවම නම් සුපරි වින්දනයක් මෙචන් මේ අක්කි !
  Collo eye peredada ubawa gahen watune?