ශාලිකා එදිරිසිංහ revealing ගවුමක් ඇඳලා. මේකට විශ්වාසය දීලා positive feedback loop එකක් හදන්න එකතු වෙයන්!

Indrajith Gamage

Well-known member
 • Aug 15, 2020
  2,751
  4,370
  113
  30
  Moratuwa
  www.facebook.com
  මේ ඇන්ලයිසින් ස්කිල් එක වැදගත් දේකට දානවකො !
  කහ පාට අැතුළෙ කළු පාටින් ලියපු මිලියන එක හමාරෙ චැනල් එක දැකල නැතුවැයි?? වැදගත් දේ කරන අතරෙ විනෝදාංශයට මේක කරන්නෙ. 🙄

  P. S. හරි වචනය අැනලිටිකල්