සල්ලි ගෙවල පීආර් ගන්නෙ කොහොමද?

Don GasCan

Well-known member
 • Nov 3, 2010
  28,771
  35,650
  113
  සේදවත්ත
  සල්ලි ගෙවල පීආර් ගන්නෙ කොහොමද?
  එච්චර වත්කමක් නෑ බොලාට

  පේඩ් ටින්ඩර් දාල වෙන රටක් දාල සුද්දිලා මැච් කරපන් හරියන එක්කට කතා කරපන්